„Szyte na miarę”

alt

Okres realizacji projektu unijnego: 01.03.2018-14.02.2020

Projekt unijny przewiduje realizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze wraz z doposażeniem pracowni do nauki tych przedmiotów w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz specjalne stoły demonstracyjne do prowadzenia zajęć metodą doświadczenia. Projekt zakłada również objęcie uczniów indywidualnym doradztwem zawodowym, przewiduje warsztaty samodzielnego uczenia się z elementami kreatywności, rozwijające umiejętność myślenia twórczego, koncepcyjnego. Prowadzenie tych zajęć również uatrakcyjnione będzie możliwością korzystania z ciekawych pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Ponadto w projekcie zaplanowano wsparcie związane z doskonaleniem nauczycieli w zakresie nabycia uprawnień szkolnego doradcy zawodowego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2018.

Informacje o projekcie – czytaj

Regulamin projektu – czytaj


„SZYTE NA MIARĘ ”zajęcia dla uczniów:

Zadanie 1 - Rozwijamy kompetencje kluczowe - jesteśmy atrakcyjni na rynku pracy.

W ramach tego zadania realizowane są następujące zajęcia:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII -VIII SP oraz wygasających klas gimnazjów (5 godzin dla uczestnika).
  Cel zajęć: rozpoznawanie zasobów osobowych oraz własnych skłonności zawodowych, wzrost samoświadomości, poznanie wyzwań współczesnego rynku pracy, kształtowanie własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej, planowanie indywidualnej ścieżki kariery.
 2. Na tropie wiedzy czyli jak uczyć się samodzielnie i efektywnie - zajęcia warsztatowe z elementami kreatywności dla klas I-III oraz VII-VIII SP + klasy gimnazjalne (12 spotkań po 2 godziny lekcyjne każda grupa).
  Cel zajęć: rozwijanie umiejętności myślenia koncepcyjnego, rozwój innowacyjności i kreatywności, rozwijanie zainteresowań, poznanie technik efektywnego uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, wychodzenia poza schematy, doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi, rozwijanie kompetencji „uczenie się”.

Zadanie 2 - „Mędrca szkiełkiem i okiem” - nowe pracownie przedmiotowe - eksperymentujemy - efektywniej się uczymy.

W ramach tego zadania realizowane są następujące zajęcia:

 1. Oswajamy matematykę - matematyczne zajęcia warsztatowe dla klas I-III oraz VII -VIII + klasy gimnazjalne (6 spotkań po 2 godziny lekcyjne każda grupa).
  Cel zajęć: kształtowanie, rozwijanie kompetencji matematycznych.
 2. Zajęcia warsztatowe - chemia, fizyka, biologia dla klas VII -VIII + klasy gimnazjalne (Chemia: 8 spotkań x 2 godziny każda grupa; Fizyka: 8 spotkań x 2 godziny każda grupa; Biologia: 8 spotkań x 2 godziny każda grupa).
  Cel zajęć: kształtowanie, rozwijanie kompetencji przyrodniczych.

Dodatkowo, w zadaniu tym zaplanowano organizację wyjazdów do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie oraz Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych dla grup zadania II.


Galerie zdjęć


alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.