STOŁÓWKA

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

Aby korzystać z obiadu należy zawrzeć umowę.

UWAGA: ZMIANA KONTA BANKOWEGO

Dane do przelewu:
MBS o/Mikołów
nr konta 91 8436 0003 0000 0026 9015 0004
Nazwisko i imię dziecka
Dopisek: opłata zaliczkowa

Korzystający z refundacji Centrum Usług Społecznych są zwolnieni z pierwszej opłaty, ale muszą obowiązkowo zawrzeć umowę w szkole. Wypełniona i podpisana umowa jest warunkiem do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. W przypadku braku zwrotu wypełnionej umowy na obiady, dziecko nie będzie korzystało z obiadów.

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 11 WRZEŚNIA 2023r.
Zapisy w świetlicy szkolnej.

Informacja w wersji pliku pdf


Fakt nieobecności ucznia na obiadach podlega zgłoszeniu w świetlicy osobiście, bądź telefonicznie (nr tel. 032 2241066 wew. 15) w godz. 6.30 – 14.00.

Zgłoszona nieobecność jest podstawą do nienaliczenia opłat za nie wydane obiady począwszy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
Niezgłoszone
wcześniej nieobecności na obiedzie nie podlegają odliczeniom.

Dotyczy § 6 p.1.2 - Umowa żywieniowa zawarta przez rodziców/opiekunów.


alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.