Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
STOŁÓWKA

CZAS PRACY

W godzinach 11.00-11.35 i 12.20-12.35 zapraszamy do szkolnej stołówki. Nowoczesny i przyjazny wystrój stwarza sprzyjający nastrój do spożywania posiłku.

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2017/2018 uległa zmianie. Oprócz zaliczki jaką Państwo wpłacają w kwocie 73,50 zł, płatność za każdy miesiąc będzie dopiero do 12 dnia następnego miesiąca. Kwota do zapłaty to ilość zjedzonych obiadów x 3,50 zł.
 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły. Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.
 3. Osoby, które chcą korzystać z wyżywienia w szkole powinny zgłosić się do wychowawcy świetlicy po odbiór umowy.
 4. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić do 12 dnia następnego miesiąca. W przypadku niedokonania wpłat w terminie, uczeń ponosi dodatkowe koszty w postaci odsetek (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r.) Jednostkowy koszt obiadu ustala Burmistrz Miasta Łaziska Górne w Zarządzeniu Nr 85 / 317 / 08 z dnia 23 lipca 2008 roku
 5. Koszt obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen.
 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić wychowawców świetlicy. Odpisy za obiady dokonywane będą, jeżeli zgłoszenie nastąpi najpóźniej 1 dzień przed nieobecnością, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
 7. Wpłaty za obiady należy dokonać przelewem na konto podane na rachunku. Fakturę należy odebrać w świetlicy szkolnej najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2017/2018 uległa zmianie. Oprócz zaliczki jaką Państwo wpłacają w kwocie 73,50 zł, płatność za każdy miesiąc będzie dopiero do 12 dnia następnego miesiąca. Kwota do zapłaty to ilość zjedzonych obiadów x 3,50 zł.
 2. Z obiadów mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły. Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł.
 3. Osoby, które chcą korzystać z wyżywienia w szkole powinny zgłosić się do wychowawcy świetlicy po odbiór umowy.
 4. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić do 12 dnia następnego miesiąca. W przypadku niedokonania wpłat w terminie, uczeń ponosi dodatkowe koszty w postaci odsetek (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r.) Jednostkowy koszt obiadu ustala Burmistrz Miasta Łaziska Górne w Zarządzeniu Nr 85 / 317 / 08 z dnia 23 lipca 2008 roku
 5. Koszt obiadu może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego ze względu na wzrost cen.
 6. W przypadku nie korzystania z obiadów z powodu nieobecności dziecka w szkole należy powiadomić wychowawców świetlicy. Odpisy za obiady dokonywane będą, jeżeli zgłoszenie nastąpi najpóźniej 1 dzień przed nieobecnością, w przeciwnym wypadku odpis nastąpi od dnia następnego po dniu zgłoszenia.
 7. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos).
 8. Uczniowie korzystający ze stołówki zgłaszają się do dyżurującego wychowawcy i ich obecność zostaje zaznaczona na liście obecności na obiadach. Nadzór nad uczniami sprawują wychowawcy zgodnie z grafikiem dyżurów.
 9. Obiady wydawane są w godzinach od 11:00 do 11:35 i od 12:20 do 12:35. W tym czasie w świetlicy przebywają tylko uczniowie korzystający z obiadu.
 10. Podczas obiadu na stołówkę NIE WOLNO wnosić własnych artykułów spożywczych.
 11. Podczas obiadu na stołówkę NIE WOLNO wchodzić w okryciach wierzchnich.
 12. W przypadku nie przestrzegania zasad, korzystający może zostać pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.
alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt

50-lecie szkoły
1965-2015


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2018. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.