Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - ważne informacje

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
wielkimi krokami zbliża się czas zakończenia edukacji w szkole podstawowej przez Państwa dzieci oraz wyboru szkoły ponadpodstawowej. To niezwykle ważny moment ich życiowej drogi.

Poddaję Państwa uwadze 3 dokumenty:

1.Rozporządzenie MEN z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - rozporządzenie zawiera wszystkie informacje dotyczące punktów rekrutacyjnych, które absolwent szkoły podstawowej może uzyskać na zakończenie klasy VIII.
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2022/12/rozporzadzenie-mein-z-18_11_2022.pdf
Maksymalna ilość punktów wynosi 200, z czego max. 100 punktów daje egzamin ósmoklasisty (paragraf 3) oraz max.100 punktów to oceny i osiągnięcia ucznia (paragrafy 4-7).

2.Harmonogram egzaminów ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220819%20E8_EM%202023%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

3.Komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty dotyczący terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego na rok szkolny 2023/2024
https://kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2023/01/zal-1-terminy-rekrutacji-lotbs-i-2023_20242.pdf
Komunikat ten jest o tyle ważny, gdyż rekrutacja odbywa się w lipcu, warto więc wskazane terminy mieć na uwadze planując rodzinny urlop.
Wprawdzie proces rekrutacji rozpoczyna się już 15 maja, jednak po drodze jest jeszcze kilka ważnych etapów, które będą miały wpływ na końcową ilość punktów rekrutacyjnych - egzaminy ósmoklasisty 23, 24, 25 V, klasyfikacja końcowa i odbiór świadectw - 23 VI, odbiór zaświadczenia o wynikach egzaminu - 6 VII. W niektórych szkołach lub oddziałach wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji odbędą się (pomiędzy 30 V, a 12 VI) sprawdziany uzdolnień kierunkowych, próby sprawności fizycznej lub sprawdziany kompetencji językowych (wyniki do 14 VI).
Ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych szkoły ponadpodstawowe ogłoszą 26 VII do godz. 14.00.


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.