Polski język migowy

Nagranie w polskim języku migowym PJM
w formacie pliku mp4

Szkoła Podstawowa numer 3 imienia Mikołaja Kopernika w Łaziskach Górnych prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

Jest publiczna i zapewnia bezpłatne nauczanie.

W szkole uczą się dzieci i młodzież w klasach od pierwszej do ósmej.

W budynku działa biblioteka, świetlica, stołówka, gabinet pielęgniarki szkolnej.

Szkoła:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • organizuje zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania,
 • przygotowuje do realizacji obowiązków szkolnych,
 • zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo,
 • wspiera wychowanie,
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Szkoła ma siedzibę w Łaziskach Górnych przy ulicy Ogrodowej 48, w sąsiedztwie hali sportowej MOSiR i placu zabaw "Centrum frajdy".

Organem prowadzącym jest Miasto Łaziska Górne.

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku.

Aby skontaktować się ze Szkołą można:

 • przyjść do sekretariatu i spotkać się z pracownikiem, w poniedziałek od 8:00 do 15:30, od wtorku do piątku od 8.00 do 14.00
 • napisać pismo, a następnie:
  • wysłać je pocztą tradycyjną na adres:
   Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika,
   ul. Ogrodowa 48, 43-170 Łaziska Górne,
  • przynieść je do sekretariatu Szkoły w godzinach pracy sekretariatu,
  • wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp3.laziska.pl lub za pomocą platformy ePUAP.

Kontakt telefoniczny ze Szkołą pod numerem telefonu: 32 224 10 66 lub 510 790 884.

Informacje o Szkole znajdują się na stronie internetowej www.sp3.laziska.pl.


alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.