Z kroniki szkoły

Łaziska Górne, dn. 29 sierpnia 1965r.

Pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły nr 3 w Łaziskach Górnych odbyło się dnia 29 sierpnia 1965r. o godz. 10.00 w sali P.M.R.N w Łaziskach Górnych.

Skład osobowy pierwszego grona pedagogicznego nowej szkoły przedstawiał się następująco: Norbert Stycz - kierownik szkoły, Stefania Kazimierska - z-ca kierownika szkoły; Woźnikowska Ewa - naucz.; Jarczyk Helena; Rupik Joachim; Dziurzyńska Teofila; Płocha Zofia; Dejas Apolonia; Filewicz Zofia; Wala Ludwika; Starczewska Genowefa; Wieczorek Krystyna; Kopiec Leon; Darmas Bogusława; Włosek Helena; Galaś Lidia.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano obsady klas i przedmiotów, omówiono uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego oraz uchwalono imię nowej szkoły, szkoły tysiąclecia. Rada Pedagogiczna uchwaliła nadać szkole imię Stefana Żeromskiego.

Łaziska Górne, dn. 1 września 1965r.

W pogodny wrześniowy dzień o godz. 9.00 rano na placu szkolnym Szkoły nr 1 zebrała się młodzież szkół nr 1 i nr 3. Na wspólnym uroczystym apelu dokonano formalnego podziału dzieci wg ulic. Nowy rejon szkoły nr 3 obejmował ulice: Dworcową, Mickiewicza, Ogrodową, Kwiatową, Bratków, Szarotki, Radosną, Powstańców Śląskich, Goździków, Astrów, Chopina, część Świerczewskiego. Na uroczystym pierwszym apelu szkolnym przemawiali: ob.Jan Włosek - kierownik szkoły nr 1, ob. Czechowicz przewodn. Kom.Rodz. szkoły nr 1 i ob. Norbert Stycz - kierownik szkoły nr 3.

Wszyscy mówcy, życzyli młodzieży szkolnej, jak najlepszych wyników w nauce, dużo zadowolenia, zdrowia, radości w nowym roku szkolnym (…).

Łaziska Górne, dn. 20 października 1965r.

Uroczystego otwarcia nowej szkoły, szkoły pomnika tysiąclecia wybudowanej ze składek Społecznego Funduszu Budowy Szkół oraz funduszu zakładowego kop. "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Średnich i Huty "Łaziska" w Łaziskach Górnych poprzedziły dni gorączkowej i wytężonej pracy nauczycieli, młodzieży szkolnej oraz Kom.Rodzicielskiego.

Młodzież szkolna wraz z gronem pedagogicznym i Komitetem Rodzicielskim w czynie społecznym uporządkowała obejście szkolne oraz przetransportowała sprzęt szkolny i umeblowała budynek na uroczystość otwarcia w dniu 20 października 1965 roku. Wartość tego czynu w przeliczeniu na złotówki sięga kwoty około 40 tyś.zł. (…)

Na uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego całe miasto Łazisk Górnych przybrało odświętną szatę. Wszystkie ulice tonęły w czerwieni flag i transparentów. Już na godzinę przed zaplanowanym otwarciem szkoły na ulicy Ogrodowej tuż naprzeciw szkoły tłumnie zebrało się społeczeństwo Łazisk Górnych. Dokładnie o godz. 16.00 uroczystość otwarcia zagaił przew. M.R.N. w Łaziskach Górnych tow. Jan Ryguła, po czym głos zabrał z-ca przew. W.R.N. tow. Kiermanek, który w swym referacie podkreślił ofiarność całego społeczeństwa Polski w dziele budowy 1000 szkół na tysiąclecie państwa polskiego. Szczególne słowa uznania, za obywatelskie zrozumienie sprawy, skierował do ofiarnego społeczeństwa Łazisk Górnych i załóg robotniczych tego miasta (…).

Po uroczystym oficjalnym otwarciu młodzież szkolna wystąpiła z bogatym i rzeczowym programem artystycznym. Występy dzieci były gorąco nagradzane brawami. Kiedy już zapadał zmrok bramy szkoły zostały otwarte dla wszystkich - nastąpiła chwila największego oczekiwania - zwiedzanie szkoły. W tym dniu około 5000 mieszkańców Łazisk i okolicy przewinęło się przez budynek szkolny. Zwiedzanie budynku szkolnego zakończyło się o godz. 20.00.

Komitet Organizacyjny dla zaproszonych gości i budowniczych tego obiektu urządził skromny poczęstunek - kawę i ciastko oraz herbatę i sałatkę z szynką. Cała uroczystość zakończyła się około godz. 21.30 w dobrym nastroju.

Dzień 21 października, to pierwszy dzień nauki w nowej szkole, w nowym układzie klas, z nowym regulaminem i nowym sprzętem i pomocami naukowymi.

alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.