Historia szkoły
Budynek szkoły

Budowę naszej szkoły rozpoczęto 1 września 1960 roku. Była to jedna ze szkół budowanych na hasło „tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” – rzucone przez Władysława Gomułkę i powiązane z obchodzonymi oficjalnie uroczystościami 1000-lecia Państwa Polskiego, przypadającymi na 1966 rok. Szkoły te popularnie zwane były „Tysiąclatkami”. Wyż demograficzny, który dotarł do szkół po II wojnie światowej, natychmiast przepełnił szkoły – do jednej klasy chodziło wtedy ponad 70 dzieci.

Uroczystego otwarcia Szkoły Tysiąclecia w Łaziskach Górnych wybudowanej ze składek miejscowego społeczeństwa i zakładów pracy dokonano 20.10.1965 roku. Decyzją Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała imię Stefana Żeromskiego. Jej pierwszym dyrektorem został mgr Norbert Stycz. W uznaniu zasług dydaktycznych i wychowawczych w 1970 roku szkoła została uhonorowana sztandarem. W tym okresie „Trójka” należała do najbardziej nowoczesnych szkół w rejonie. Kolejnymi dyrektorami szkoły byli: mgr Norbert Nierząd, mgr Gizela Załoga, mgr Marianna Kyc, mgr Jan Ratka, mgr inż. Grażyna Mendecka, mgr Ewa Kłos-Danielczyk.

Dzięki efektywnej pracy pedagogów uczniowie szkoły osiągali sukcesy nie tylko w rejonie, ale również w województwie i różnych konkursach ogólnopolskich. O tym, że w szkole tej był wysoki poziom nauczania, świadczy również to, że w „Trójce” wdrażano eksperymentalny program 10-letniej szkoły średniej. Eksperyment przeprowadzono w latach 1977-1983. Szkoła Podstawowa nr 3 była jedną z 19 placówek w całym kraju, objętych tym programem.

W ciągu pięćdziesięcioletniej działalności szkoły wielu absolwentów uzyskało wysokie kwalifikacje zawodowe. Są wśród nich: lekarze, nauczyciele, księża, inżynierowie. Wszyscy pamiętają pierwsze lata nauki, z których wynieśli podstawy do rozwoju i kształcenia swojej osobowości. O tym, że chętnie wracają do swojej szkoły świadczą, organizowane od kilku lat, zjazdy absolwentów. Są one okazją do wspomnień i pochwalenia się własnymi osiągnięciami.

Od 1 września 1999 roku, w wyniku wprowadzonej reformy oświaty, w budynku funkcjonowały dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Gimnazjum nr 1. Od 2004 roku w budynku szkoły funkcjonuje tylko Gimnazjum nr 1, którego pracą kieruje mgr inż. Grażyna Mendecka.
Tak było kiedyś...

Budynek szkoły kiedyś

alt
alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax.+48 322241066
alt tel. kom.+48 510790884
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA


Projekt „Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów,
którego głównym celem jest kształtowanie
u dzieci i młodzieży szacunku dla
przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego
i kulturowego poprzez systematyczną
opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami
na terenie województwa śląskiego,
stanowiącymi materialne świadectwo
wydarzeń z historii Polski.


Projekty „Zdalna szkoła”

Zdalna szkoła

Zdalna szkoła+


„Rozwój kompetencji
informatycznych i językowych
podstawą
nowoczesnego nauczania”


Informujemy, że od tego roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Rozwój kompetencji informatycznych
i językowych podstawą nowoczesnego nauczania.”
alt

Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt

Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2019. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.