Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

REKRUTACJA
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
na rok szkolny 2018/2019

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, przyjmowane są z urzędu.
Dokumenty kandydatów prosimy składać w sekretariacie szkoły do
31 marca 2018 roku.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte na pisemny wniosek obojga rodziców/prawnych opiekunów, w przypadku wolnych miejsc. Dla dzieci spoza obwodu jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne:

  • od 4 czerwca do 5 czerwca br. do godz.15.00 - składanie wniosków przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 22 czerwca 2018r. – wywieszenie w SP3 listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl.1 w SP3
  • 25 czerwca-26 czerwca 2018r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, do kl. 1 w SP3
  • 27 czerwca 2018r. – wywieszenie w SP3 listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych kl. 1 w SP3

Ulice należące do obwodu SP3: Brzozowa, Dębowa, Dworcowa numery nieparzyste od 45, Dworcowa numery parzyste od 26, Grabowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Krokusów, Leśna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Olchowa, Prusa, Radosna, Rybnicka, Sosnowa, Sportowa, Szarotki, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zacisze.

Dokumenty rekrutacyjne (wnioski i załączniki) można będzie odebrać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły.

Sekretariat szkoły jest czynny w dni robocze w godz. 8.00-14.30, telefon kontaktowy do sekretariatu szkoły 32 2241 066.


Pliki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) alt alt
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) alt alt
Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka –
kandydata do szkoły
alt alt
Oświadczenie o przydzieleniu asystenta rodziny rodzinie dziecka –
kandydata do szkoły
alt alt
Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka –
kandydata do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
alt alt
Oświadczenie o odległości szkoły od miejsca zamieszkania dziecka –
kandydata do szkoły (dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
alt alt


Dokumenty na podstawie których przeprowadzona zostanie rekrutacja:

Zarządzenie Nr 421/1216/18 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Uchwała Nr XXIV/240/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dn. 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Łaziska Górne

Uchwała Nr XXIV/238/17 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dn. 21 lutego 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Miejskiej Łaziska Górne

alt
Szkoła Podstawowa nr 3
im. M. Kopernika
ul. Ogrodowa 48
43-170 Łaziska Górne

alt tel./fax. +48 322241066
alt e-mail sekretariat@sp3.laziska.pl
PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA
Szyte na miarę – oferta edukacyjna dostosowana do potrzeb
łaziskich uczniów.”

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020.
alt

Nasza Ziemia, naszą Przyszłością
Projekt ekologiczny Erasmus+
alt
alt


Program PO WER
„Nowoczesny i kreatywny nauczyciel
to lepsza przyszłość ucznia ”

Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
alt

50-lecie szkoły
1965-2015


Laboratorium przedsiębiorczości
i technologii

alt
alt Prezentacja projektu (32MB)


SZTAB WOŚP
(jedyny w Łaziskach Górnych)
alt
Szkoła Odkrywców Talentów
alt
Szkoła partnerska
alt

GOLDEN5
alt

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
alt

ZIELONY CERTYFIKAT
alt
alt
alt
alt
RATUJEMY ZWIERZĘTA
alt
CHRONIMY PRZYRODĘ
alt

Projekt unijny
„SZYTE NA MIARĘ”
Valid XHTML 1.0 StrictPoprawny CSS!
Copyright (c) 2009-2018. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika. All rights reserved.